Schrijf je nu in voor het Young NAG evenement!

***English version below***

Op 29 juni 2022 gaat de Young NAG bijeenkomst door! Deze bijeenkomst mikt vooral op jonge akoestici en heeft als doel elkaar (beter) te leren kennen. Dit evenement zal plaatsvinden op de TU\e in het Vertigo gebouw, met onderstaand programma:

  • Vanaf 14u30: aankomst en koffie
  • 15-17u: korte pitches
  • 17-18u: borrel

Dit evenement is gratis voor alle deelnemers. Wel vragen we jullie om je voor 24 juni via deze link te registreren.

Je kan je ook opgeven om zelf een pitch of een korte demo (5 à 10 minuten) te geven over je eigen werk/je onderzoek. Gelieve dan zeker te registreren voor 17 juni!

De voertaal van het evenement is Engels. Gelieve je pitch of demo daarom in het Engels voor te bereiden.

Heel graag tot dan!


***Nederlandse versie hierboven***

On the 29th of June 2022 the young NAG event will happen! This event is aimed at young acousticians and has as a goal to get to know each other (better). The event will take place on the TU/e campus in the Vertigo building. The program is as follows:

  • From 14.30h: arrival and coffee
  • 15-17h: short pitches from (a selection of) the attendees
  • 17-18h: drinks

The event is free for all participants, we do kindly ask you to sign up via this form before the 24th of June.

If you would like to give a pitch or short demo of 5-10 minutes on your work or research, please register before the 17th of June!

The event will be held in English.

Looking forward to seeing you there!

Meer nieuws