ALV 6 april 2022

Thema: elkaar (weer) ontmoeten en inspiratie opdoen

Op 6 april 2022 heeft de ALV plaatsgevonden, gecombineerd met een lezingendag. Er waren 4 leden die een lezing hebben gehouden en de long abstracts vind je hier:

Joos Vos – De hinder van laagfrequent omgevingsgeluid

Evert de Ruiter – “Geluidbeheersing” in restaurant

Jieun Yang (TU/e) – Periodicity-induced noise reduction effects by barriers

Roberto Merino-Martínez (TU Delft) – Psychoacoustic model for predicting wind  turbine noise annoyance

Daarnaast was er een bijzondere spreker uitgenodigd: Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie. Op het door het NAG georganiseerde ISRA2019 heeft hij een keynote gehouden over de muzikaliteit van dieren. Dit was één van de absolute hoogtepunten van het congres. In de lezing van deze dag stappen we over naar de muzikaliteit van mensen. Een verfrissend en stimulerend onderwerp, wetenschappelijk sterk onderbouwd, waarvan wij als akoestici ongetwijfeld bijzonder kunnen genieten, maar het zal ons ook aan het denken zetten en inspiratie geven voor onze onderzoeken en adviezen in ons werkveld. Meer informatie over Henkjan Honing, zijn onderzoeken en de boeken die hij heeft geschreven vind je hier.