Bestuur, ereleden en commissies

Bestuur

ing. Margriet Lautenbach – voorzitter

ing. Erik Roelofsen – secretaris

ir. Casper Bosschaart – penningmeester

ir. Arno Eisses

dr. ir. Elke Deckers

ir. Theo Campmans

ir. Dick Bergmans

Ereleden Nederlands Akoestisch Genootschap
1965 – prof. dr. A.D. Fokker (1887-1972)

1966 – ir. R. Vermeulen (1897-1970)

1969 – prof. dr. ir. C.W. Kosten (1913-1976)

1971 – prof. dr. C. Zwikker (1900-1985)

1983 – ir. V.M.A. Peutz (1926-2008)

1988 – prof. dr. ir. R. Plomp

1994 – ir. G.J. Kleinhoonte van Os (1923-1997)

1994 – prof. ir. P.A. de Lange (1921-1999)

2004 – dr. ir. A. de Bruijn

2004 – prof. dr. ir. T. Houtgast

2009 – dr. ir. T. ten Wolde

2018 – dr. ir. D. de Vries

Ballotagecommissie
dr. ir. D. de Vries
prof. dr. ir. H. Tijdeman
ing. M.J. Tennekes

Kascommissie 2017-2018

ir. A.C.W.M. Appels

ing. M. van Eeden