Leden van het bestuur

Margriet Rinske Lautenbach (1972), voorzitter

Via Dorsser, algemene bouwfysica en bouwakoestiek is Margriet bij Peutz voornamelijk gespecialiseerd geraakt in zaalakoestiek. De drive hiervoor is enerzijds ontstaan uit een passie voor muziek, maar anderzijds ook zeker door de meer compelexe reken- en meettechnieken. Margriet houdt zich bij Peutz naast advieswerk bij projecten bezig met het doorontwikkelen van de benodigde meet- en rekentechnieken en doet onderzoek naar podiumakoestiek voor symfonische orkesten.

Op de hogere cursus akoestiek doceert zij het vak zaalakoestiek.

Sind 2019 is Margriet voorzitter van het NAG. Ze is tevens organisator van het ruimteakoestisch symposium ISRA 2019 dat halverwege september zal plaatsvinden.Erik Roelofsen (1966), secretaris

Erik is op meerdere fronten actief om de geluidshinder in Nederland te reduceren. Als (parttime) directeur en deskundige geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder houdt Erik zich bezig met beleidsmatige en organisatorische zaken en helpt hij burgers met geluidshinderproblemen. In deze hoedanigheid is hij met enige regelmaat op TV, waar hij mr. Frank Visser ondersteund met ingewikkelde particuliere geschillen over geluidshinder.

Vanuit zijn eigen (parttime) adviespraktijk ER milieu & planologie adviseert Erik vooral overheden ten aanzien van vraagstukken over geluid, luchtkwaliteit, beleid en milieu in relatie met de ruimtelijke ordening.

Evengoed heeft Erik daarnaast voldoende energie om het NAG draaiende te houden door de wekelijks terugkerende beslommeringen van de vereniging in goede banen te leiden en de nieuwe website op poten te zetten. Het bestuur is Erik dan ook zeer erkentelijk voor zijn onmisbare secretariële inzet, een rol die hij inmiddels sinds 2014 bekleed en zijn gedreven inzet bij het organiseren van het zeer succesvolle Euronoise 2015.Casper Bosschaart (1982), penningmeester

Casper is in 2006 afgestudeerd op de University of Twente bij de vakgroep Mechanical Engineering. Aansluitend is hij bij TNO aan het werk gegaan alwaar hij zich vooral bezighoud met de akoestiek van schepen, en dan met name het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het geluidarm construeren van marineschepen, zodat deze beperkt zichtbaar zijn voor dreigingen onder water.

Casper is sinds 2015 lid van het NAG bestuur, in 2019 heeft hij het penningmeesterschap overgenomen van Margriet.Arno Eisses (1964) - Bestuurslid

Arno’s interesse in akoestiek is voortgekomen uit zijn grote passie voor muziek. Hij is afgestudeerd bij de vakgroep akoestiek van de TU Delft en is sinds 1992 werkzaam bij TNO. Zijn specialisatie is de overdracht van geluid door de lucht, onder invloed van weersomstandigheden, en de invloed van afscherming daarop. Zijn kennis is aangewend bij onder meer het ontwerp van de luifels van rijksweg A4 bij Leiderdorp, de schermen van de Betuweroute en de ‘ribbels’ bij de Polderbaan, tussen Schiphol en Hoofddorp. Van 2003 tot 2006 was Arno lid van de commissie Eversdijk, die de Tweede kamer heeft geadviseerd over de handhaving van de geluidbelasting rond Schiphol.

Arno heeft sinds 2012 zitting in het NAG bestuur waar hij als ervaren bestuurslid oa. zeer gewaardeerd om zijn tomeloze inzet bij het organiseren van het zeer succesvolle Euronoise 2015.Elke Deckers - Bestuurslid

Elke studeerde in 2008 als werktuigkundig ingenieur aan de KU Leuven. Aansluitend heeft ze een doctoraat afgelegd (2012) als FWO-onderzoekster rond het modelleren van poro-elastische materialen. Tijdens haar post-doc heeft Elke zich toegelegd op het modelleren van vibro-akoestische problemen en lichtgewicht materiaalsystemen. Sinds oktober 2019 is ze aangesteld als tenure track professor aan KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek, waar ze een link legt tussen product design, het maakproces en de trillingen en geluid van het gevormde product.

Elke is sinds 2019 van het NAG bestuur. Als “jong maar ervaren akoesticus” richt Elke zich op het Jong-NAG, een platform in oprichting waar jonge akoestici elkaar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen.Theo Campmans (1962) - Bestuurslid

Theo is adviseur lawaai- en trillingsbeheersing bij LBP|SIGHT te Nieuwegein. Zijn advieswerkzaamheden zijn vooral gericht op industrie en installaties, bouwakoestiek, meettechniek en eindige elementen modellering. Twee patenten aangaande de richtwerking van alarmgeluiden staan op zijn.

Theo heeft educatie hoog in het vaandel staan, en doceert verschillende vakken milieugeluid en bouwakoestiek bij de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Tevens is hij gastdocent op de UT Twente.

Ook bij het NAG toont Theo grote enthousiasme aangaande kennisoverdracht. Hij heeft in 2016 de lezingendag cq excursie bij Tata-Steel verzorgd en in zijn gedachten is hij al bezig met het op poten zetten van nieuwe lezingendagen met als thema “fundamental acoustics”.Dick Bergmans (1978) - Bestuurslid

Na het afronden van zijn studie Bouwkunde aan de Technisch Universiteit Eindhoven in 2003, is Dick geëmigreerd naar het Verenigd Koningrijk, alwaar hij als adviseur werkzaam was bij het bouw-akoestisch adviesbureau Sound Research Laboratories Ltd. In 2006 re-emigreerde Dick en trad hij in dienst bij het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum. Hij specialiseerde zich op het gebied van vliegtuiggeluid rondom luchthavens. In juni 2017 trad Dick in dienst bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid als kwartiermaker geluid. Sinds augustus 2019 is Dick werkzaam bij Rijkswaterstaat. Gedurende zijn loopbaan zijn Dick’s werkzaamheden gericht geweest op het verbeteren van de milieu-geluidregels.