Leden van het bestuur

Margriet Rinske Lautenbach (1972), voorzitter

Via algemene bouwfysica en bouwakoestiek bij Van Dorsser is Margriet bij Peutz voornamelijk gespecialiseerd geraakt in zaalakoestiek. De drive hiervoor is enerzijds ontstaan uit een passie voor muziek, maar anderzijds ook zeker door de meer complexe reken- en meettechnieken. Margriet houdt zich bij Peutz in de eerste instantie bezig met het adviseren van projecten in de culturele sector met nadruk op zaalakoestiek. Naast advieswerk houdt zij zich bezig met het doorontwikkelen van de benodigde meet- en rekentechnieken en doet onderzoek naar podiumakoestiek en balans voor symfonische orkesten.

Op de hogere cursus akoestiek doceert zij het vak zaalakoestiek.

Sinds 2019 is Margriet voorzitter van het NAG. Ze is tevens namens het NAG organisator geweest van het ruimteakoestisch symposium ISRA wat in 2019 in Amsterdam heeft plaatsgevonden.Hans J.A. van Leeuwen

Al sinds de tachtiger jaren is Hans werkzaam als consultant in het vakgebied Geluid, Trillingen en Lucht. Zijn specialismen zijn Akoestiek, Meettechniek, Lawaaibeheersing, Propagatiemodellen, Industrie-, Weg- en Spoorwegverkeersgeluid, Trillingen en Lucht.

Hans is werkzaam geweest bij Van Dorsser waar hij verantwoordelijk voor het akoestische Kees van Dorsser  lab, hiervoor heeft hij ook de nieuwe meetkamers ontworpen. Vanaf 1992 was hij in dienst bij DGMR, waarvan de laatste 15 jaar als algemeen directeur. Op basis van statutaire afspraken is hij in 2020 uitgetreden en sindsdien is Hans zelfstandig onafhankelijk consultant.

Hans heeft tijdens zijn lange carrière veel onderzoek gedaan naar geluid/trillingen van voertuigen, wegdekken en spoorconstructies (ook booggeluid) en geluidsschermen die geleid hebben tot meer dan 50 publicaties in tijdschriften en proceedings van (inter)nationale congressen. Hans heeft bijgedragen aan de reflectievrije Close Proximity trailer voor CPX-metingen. Hans heeft meegewerkt aan Harmonoise/Imagine,  en als reviewer van CNOSSOS.Erik Roelofsen (1966), bestuurslid

Erik is op meerdere fronten actief om de geluidshinder in Nederland te reduceren. Als (parttime) directeur en deskundige geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder houdt Erik zich bezig met beleidsmatige en organisatorische zaken en helpt hij burgers met geluidshinderproblemen. In deze hoedanigheid is hij met enige regelmaat op TV, waar hij mr. Frank Visser ondersteund met ingewikkelde particuliere geschillen over geluidshinder.

Vanuit zijn eigen (parttime) adviespraktijk ER milieu & planologie adviseert Erik vooral overheden ten aanzien van vraagstukken over geluid, luchtkwaliteit, beleid en milieu in relatie met de ruimtelijke ordening. Erik was tevens één van de drijvende krachten achter de organisatie van het zeer succesvolle Euronoise 2015.

Evengoed heeft Erik lange tijd voldoende energie gehad om het NAG draaiende te houden door de wekelijks terugkerende beslommeringen van de vereniging in goede banen te leiden en de nieuwe website op poten te zetten. Het bestuur is Erik dan ook zeer erkentelijk voor zijn onmisbare secretariële inzet, een rol die hij inmiddels sinds 2014 bekleed en in 2021 heeft overgedragen aan Hans.Casper Bosschaart (1982), penningmeester

Casper is in 2006 afgestudeerd op de University of Twente bij de vakgroep Mechanical Engineering. Aansluitend is hij bij TNO aan het werk gegaan alwaar hij zich vooral bezighoud met de akoestiek van schepen, en dan met name het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het geluidarm construeren van marineschepen, zodat deze beperkt zichtbaar zijn voor dreigingen onder water.

Casper is sinds 2015 lid van het NAG bestuur, in 2019 heeft hij het penningmeesterschap overgenomen van Margriet.Anne de Jong (1986) - Bestuurslid

Anne is afgestudeerd aan de Universiteit Twente, vakgroep thermische werktuigbouwkunde. Via zijn promotie op het gebied van de interactie tussen geluid en warmte (thermo-akoestiek) is hij in aanraking gekomen met de fysische akoestiek, en hierin actief geworden. Na zijn promotie heeft Anne bij SoundInSight gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve akoestische meetapparatatuur: een bolvormige microfoonarray voor het lokaal meten van eigenschappen van een geluidsveld.

Sinds 2017 is Anne als akoestisch adviseur werkzaam bij ASCEE, waar hij werkt aan een scala aan onderwerpen in de fysische akoestiek, waaronder de ontwikkeling en verbetering van stromingsgeluiddempers, hoorapparaten en (consumenten) audio-elektronica. Software en numerieke akoestiek zijn tevens een belangrijke commerciële pijlers, en sinds 2019 is Anne ook officieel gecertificeerd als COMSOL akoestisch consultant.

Annes interesses gaan uit naar de grondslagen en toepassingen van de fysische akoestiek, meet- en signaaltechniek en akoestische rekenmethodes.  Anne is in 2020 toegetreden tot het NAG bestuur.Elke Deckers - Bestuurslid

Elke studeerde in 2008 als werktuigkundig ingenieur aan de KU Leuven. Aansluitend heeft ze een doctoraat afgelegd (2012) als FWO-onderzoekster rond het modelleren van poro-elastische materialen. Tijdens haar post-doc heeft Elke zich toegelegd op het modelleren van vibro-akoestische problemen en lichtgewicht materiaalsystemen. Sinds oktober 2019 is ze aangesteld als tenure track professor aan KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek, waar ze een link legt tussen product design, het maakproces en de trillingen en geluid van het gevormde product.

Elke is sinds 2019 van het NAG bestuur. Als “jong maar ervaren akoesticus” richt Elke zich op het Jong-NAG, een platform in oprichting waar jonge akoestici elkaar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen.Theo Campmans (1962) - Bestuurslid

Theo is adviseur lawaai- en trillingsbeheersing bij LBP|SIGHT te Nieuwegein. Zijn advieswerkzaamheden zijn vooral gericht op industrie en installaties, bouwakoestiek, meettechniek en eindige elementen modellering. Twee patenten aangaande de richtwerking van alarmgeluiden staan op zijn.

Theo heeft educatie hoog in het vaandel staan, en doceert verschillende vakken milieugeluid en bouwakoestiek bij de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Tevens is hij gastdocent op de UT Twente.

Ook bij het NAG toont Theo grote enthousiasme aangaande kennisoverdracht. Hij heeft in 2016 de lezingendag cq excursie bij Tata-Steel verzorgd en in zijn gedachten is hij al bezig met het op poten zetten van nieuwe lezingendagen met als thema “fundamental acoustics”.Dick Bergmans (1978) - Bestuurslid

Na het afronden van zijn studie Bouwkunde aan de Technisch Universiteit Eindhoven in 2003, is Dick geëmigreerd naar het Verenigd Koningrijk, alwaar hij als adviseur werkzaam was bij het bouw-akoestisch adviesbureau Sound Research Laboratories Ltd. In 2006 re-emigreerde Dick en trad hij in dienst bij het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum. Hij specialiseerde zich op het gebied van vliegtuiggeluid rondom luchthavens. In juni 2017 trad Dick in dienst bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid als kwartiermaker geluid. Sinds augustus 2019 is Dick werkzaam bij Rijkswaterstaat. Gedurende zijn loopbaan zijn Dick’s werkzaamheden gericht geweest op het verbeteren van de milieu-geluidregels.

 Ellen Moerman (1972) - Bestuurslid

Ellen is werkzaam als docent Akoestiek bij de afdeling Technische Natuurkunde van Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen. Zij vind het belangrijk dat het beroepenveld en het onderwijs zich met elkaar blijft verbinden.

Ellen verwacht door deel te nemen aan het bestuur deze verbinding te kunnen onderhouden en verbeteren. Als docent streeft ze ernaar om een platform te kunnen bieden aan studenten waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden kunnen delen met bedrijven. Naast akoestiek vind ze het ook belangrijk om creativiteit te stimuleren. Deze vaardigheid is zeer belangrijk om verbeteringen en innovatie te bewerkstelligen. Binnen Glow Eindhoven weet ze deze twee vakgebieden inmiddels goed te combineren. Afgelopen jaar was het project “cymatics” hier een goed voorbeeld van en volgend jaar zit er een prachtig project met betrekking tot echolocatie in de pijplijn.