Leden van het bestuur

Gijsjan van Blokland (1952), voorzitter

Gijsjan heeft als gepromoveerd fysicus en met ruim 30 jaar ervaring als adviseur lawaaibeheersing bij M+P het onderzoeksveld weten te combineren met het adviseurschap. Zijn drive voor het werkgebied weg-, rail- en vliegverkeer is een primaire interesse in het begrijpen van het ontstaan en de overdracht van verkeerslawaai en de implementatie van deze kennis in beleid, regelgeving en standaardisatie. Zowel de onderzoeken als de implementatie en toepassingen van de kennis zijn inmiddels internationaal georiënteerd.

Al vanaf 1998 draagt Gijsjan zijn kennis over als docent van de cursus Hogere Akoestiek in Antwerpen.

Bij het NAG is Gijsjan sinds 2015 als het ware de “Pater familias”, energiek en wijs, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de vereniging en haar toekomst. Gijsjan was (mede)voorzitter van het technische programma van het zeer succesvolle Euronoise 2015.Erik Roelofsen (1966), secretaris

Erik is op meerdere fronten actief om de geluidshinder in Nederland te reduceren. Als (parttime) directeur en deskundige geluid bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder houdt Erik zich bezig met beleidsmatige en organisatorische zaken en helpt hij burgers met geluidshinderproblemen. In deze hoedanigheid is hij met enige regelmaat op TV, waar hij mr. Frank Visser ondersteund met ingewikkelde particuliere geschillen over geluidshinder.

Vanuit zijn eigen (parttime) adviespraktijk ER milieu & planologie adviseert Erik vooral overheden ten aanzien van vraagstukken over geluid, luchtkwaliteit, beleid en milieu in relatie met de ruimtelijke ordening.

Evengoed heeft Erik daarnaast voldoende energie om het NAG draaiende te houden door de wekelijks terugkerende beslommeringen van de vereniging in goede banen te leiden en de nieuwe website op poten te zetten. Het bestuur is Erik dan ook zeer erkentelijk voor zijn onmisbare secretariële inzet, een rol die hij inmiddels sinds 2014 bekleed en zijn gedreven inzet bij het organiseren van het zeer succesvolle Euronoise 2015.Margriet Rinske Lautenbach (1972), penningmeester

Via Dorsser, algemene bouwfysica en bouwakoestiek is Margriet bij Peutz voornamelijk gespecialiseerd geraakt in zaalakoestiek. De driver hiervoor is enerzijds ontstaan uit een passie voor muziek, maar anderzijds ook zeker door de meer compelexe reken- en meettechnieken. Margriet houdt zich bij Peutz naast advieswerk bij projecten bezig met het doorontwikkelen van de benodigde meet- en rekentechnieken en doet onderzoek naar podiumakoestiek voor symfonische orkesten.

Op de hogere cursus akoestiek doceert zij het vak zaalakoestiek.

Hoewel haar liefde voor dB’s en impulsresponsies vele malen groter is dan die voor eurotekens doet zij haar best de boekhouding van het NAG op orde te houden. In januari organiseerde zij samen met Gijsjan de lezingendag over onzekerheden in de akoestiek.Arno Eisses (1964) - Bestuurslid

Arno’s interesse in akoestiek is voortgekomen uit zijn grote passie voor muziek. Hij is afgestudeerd bij de vakgroep akoestiek van de TU Delft en is sinds 1992 werkzaam bij TNO. Zijn specialisatie is de overdracht van geluid door de lucht, onder invloed van weersomstandigheden, en de invloed van afscherming daarop. Zijn kennis is aangewend bij onder meer het ontwerp van de luifels van rijksweg A4 bij Leiderdorp, de schermen van de Betuweroute en de ‘ribbels’ bij de Polderbaan, tussen Schiphol en Hoofddorp. Van 2003 tot 2006 was Arno lid van de commissie Eversdijk, die de Tweede kamer heeft geadviseerd over de handhaving van de geluidbelasting rond Schiphol.

Arno heeft sinds 2012 zitting in het NAG bestuur waar hij als ervaren bestuurslid oa. zeer gewaardeerd om zijn tomeloze inzet bij het organiseren van het zeer succesvolle Euronoise 2015.Casper Bosschaart (1982) - Bestuurslid

Casper is in 2006 afgestudeerd op de University of Twente bij de vakgroep Mechanical Engineering. Aansluitend is hij bij TNO aan het werk gegaan alwaar hij zich vooral bezighoud met de akoestiek van schepen, en dan met name het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het geluidarm construeren van marineschepen, zodat deze beperkt zichtbaar zijn voor dreigingen onder water.

Casper is sinds 2015 lid van het NAG bestuur. Als “jong maar ervaren akoestikus” richt Casper zich op het Jong-NAG, een platform in oprichting waar jonge akoestici elkaar kunnen treffen en ervaringen kunnen uitwisselen.Ines Lopez Arteaga (1969) - Bestuurslid

Ines is in 1999 op de universiteit van Navarra (San Sebastian, Spanje) gepromoveerd, waarna ze via CEIT en DAF zowel bij het KTH Royal Institute of Technology (Zweden) als op de TU Eindhoven werkzaam werd. Op het KTH is Ines sinds 2014 professor en is ze hoofd van het Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research (MWL). Op de TUe is Ines sinds april 2016 professor “on acoustics and noise control” in de onderzoeksgroep Dynamics & Control. Haar onderzoeksvelden zijn met name inverse akoestiek, band-/wegdekinteractie en methodes om trillings- en akoestische demping te vergroten.

Bij het NAG vervult dit internationaal georiënteerde bestuurslid een belangrijke schakel tussen de vereniging en de in Nederland beschikbare opleidingen in akoestiek. Met haar enthousiasme weet ze studenten te motiveren voor akoestiek, en op de lezingendagen zijn dan ook regelmatig voordrachten van haar studenten.

In september 2017 zal een lezingendag georganiseerd worden voorafgaand aan haar inauguratierede. Op deze lezingendag komen vooral de akoestisch actieve studenten en promovendi over hun (afstudeer)onderzoeken vertellen.Monika Rychtáriková (1975) - Bestuurslid

Monika heeft architektuur en constructie gestudeerd op de Faculty of Civil Engineering at STU Bratislava alwaar ze in 1998 is afgestudeerd is en in 2002 gepromoveerd is. In 2010 werd ze benoemd tot associate professor op het gebied van akoestiek met de studie ” Room acoustic simulations in multidisciplinary context”.

Inmiddels is ze daarnaast al meer dan 10 jaar verbonden aan het akoestisch laboratorium van de KU Leuven. Op de KU is ze associate professor aan de faculteit van architectuur. Monika is actief in de bouw- en ruimteakoestiek, lawaaibeheersing, virtuele akoestiek en specifiek in de perceptie van geluid.

Monika is op vele congressen te vinden waar ze doorgaans één of meerdere sessies organiseert en voorzit. Ook is Monika bestuurslid in het ICA (International Congress on Acoustics). Voor het NAG is haar kennis en ervaring met de buitenlandse en internationale organisaties daarom een aanwinst.Theo Campmans (1962) - Bestuurslid

Theo is adviseur lawaai- en trillingsbeheersing bij LBP|SIGHT te Nieuwegein. Zijn advieswerkzaamheden zijn vooral gericht op industrie en installaties, bouwakoestiek, meettechniek en eindige elementen modellering. Twee patenten aangaande de richtwerking van alarmgeluiden staan op zijn.

Theo heeft educatie hoog in het vaandel staan, en doceert verschillende vakken milieugeluid en bouwakoestiek bij de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Tevens is hij gastdocent op de UT Twente.

Ook bij het NAG toont Theo grote enthousiasme aangaande kennisoverdracht. Hij heeft in 2016 de lezingendag cq excursie bij Tata-Steel verzorgd en in zijn gedachten is hij al bezig met het op poten zetten van nieuwe lezingendagen met als thema “fundamental acoustics”.Dick Bergmans (1978) - Bestuurslid

Na het afronden van zijn studie Bouwkunde aan de Technisch Universiteit Eindhoven in 2003, is Dick geëmigreerd naar het Verenigd Koningrijk, alwaar hij als adviseur werkzaam was bij het bouw-akoestisch adviesbureau Sound Research Laboratories Ltd.

In 2006 re-emigreerde Dick en trad hij in dienst bij het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum. Hij specialiseerde zich op het gebied van vliegtuiggeluid rondom luchthavens. Dick heeft deelgenomen aan Europese onderzoeksprojecten zoals OPTIMAL, SILENCER, en OPENAIR. Naast onderzoek gerelateerde projecten leidde Dick ook adviesprojecten voor onder andere: European Aviation Safety Agency, Amsterdam Airport Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze adviesprojecten waren er vaak op gericht milieuregels te verbeteren. Als Nederlands genomineerde nam Dick ook zitting in: European Civil Aviation Conference workgroup on Airport Modelling Task Group (AIRMOD). Deze AIRMOD-activiteiten behelsde de harmonisatie voor het berekenen van vliegtuiggeluid in de omgeving van luchthavens in Europa.

Sinds juni 2017 is Dick werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid als kwartiermaker geluid. In zijn huidige rol is Dick betrokken bij de invulling van het informatiehuis Geluid aan de Laan voor de Leefomgeving als onderdeel van de omgevingswet.