NAG activiteiten 2022

Begin 2022:
Tweede deel van het tweeluik over Akoestiek in openbare ruimten, deze keer over de buitenruimte. Deze lezingendag wordt gecombineerd met een excursie om de buitengeluiden zelf te kunnen ervaren. Omdat we deze lezingendag absoluut op locatie willen organiseren en daarbij een voldoende ruime capaciteit willen kunnen bieden, hebben we besloten deze dag door te schuiven naar begin 2022.
Organisatie: Erik en Ellen namens het NAG samen met NVBV.

 

 

Andere akoestische activiteiten 2022

 

9-11  mei 2022:
Euroregio / BNAM
bnam2022.org

 

8 – 9 november 2022:
Congres GTL
www.gtlcongres-beurs.nl

 

Activiteiten uit het verleden

1 december 2021

Masterclass Geluid Meten & Jong Akoestici. Het wordt bijna gewoonte: een Masterclass zo tegen het einde van dit jaar. Ging het vorig jaar over modelleren, dit jaar gaan we meten. Want meten is weten, toch? De eerste presentaties vind je hier.

 

3 november 2021

Het onderwerp geluidmonitoring heeft in de afgelopen jaren zowel vanuit het perspectief van de benodigde techniek om te kunnen meten, als vanuit het perspectief van de verwerking en interpretatie van de meetgegevens met enige regelmaat op de agenda van de NAG lezingendagen gestaan. Met het tot wasdom komen van akoestische monitoringtechnologie verschuift de discussie steeds meer naar de logische vervolgvraag: hoe komen we van monitoringdata naar informatie naar een handelingsperspectief voor de gebruiker van het monitoringsysteem? En welke uitdagingen roept het sturen van beslissingen op basis van informatie uit monitoringdata op voor de akoestische gemeenschap?

 

20 mei 2021:
Eerste deel van een tweeluik over Akoestiek in openbare ruimten. Dit eerste deel heeft als thema Akoestiek op de Werkplek. Dit middagwebinar gaat in op werkzaamheden als uitgangspunt voor akoestische eisen aan de (werk)omgeving. Organisatie: Erik en Ellen namens het NAG samen met NVBV.

 

12 mei 2021: ALV
Organisatie: Het bestuur

De ALV heeft ook dit jaar digitaal plaatsgevonden. Erik heeft aangegeven graag vervroegd te willen stoppen als secretaris van onze vereniging. Hans van Leeuwen is voorgedragen als nieuwe secretaris, de ALV is unaniem akkoord gegaan. Margriet is verkozen voor een tweede (en daarmee laatste) termijn als voorzitter.

Michiel en Martijn, beide voorzitter van een akoestische normcommissie, hebben tijdens de ALV een korte presentatie gehouden over hun normcommissie en hun voorzitterschap. Daarna is er een zinvolle discussie gevoerd over de financiële ondersteuning die het NAG hen sinds een paar jaar biedt. Wordt vervolgd op de volgende ALV.

 

3 februari 2021:
Lezingendag Akoestische aspecten van Bruggen

Bruggen nemen een bijzondere rol in als het gaat om het berekenen van geluidimmisieniveaus. Het afstraalgedrag vraagt om complexe rekenmodellen, tegelijkertijd laat de wetgeving ruimte voor interpretatie (het fenomeen brugtoeslag) en is de hinder van omwonenden doorgaans hoog door onder meer de voegen. Het ziet er naar uit dat veel bruggen de komende periode vervangen zullen en het ontwerp van een brug heeft een flinke invloed op het afgestraalde geluidniveau. Meer dan voldoende redenen om het onderwerp brug eens van verschillende kanten te beluisteren.

Organisatie: Dick en Casper

Het programma vindt u hier

 

26 November 2020:
Lezingendag Masterclass modelleren. Het programma en abstracts van de lezingen vindt u hier

29 oktober 2020:
Lezingendag (online) Bouwakoestiek, licht bouwen. Meer info vindt u hier.

7 oktober 2020:
ALV (via Webinar)

 

27 november 2019:
Masterclass geschiedenis van de akoestiek: het verhaal achter de totstandkoming van onze akoestische wetten, regels, normen en richtlijnen. Zonder verleden geen toekomst.
Momenteel staat akoestiek breed in de belangstelling en roert er van alles: Nieuwe WHO-richtlijnen, 2020 wordt het International Year of Sound, er wordt hard gewerkt aan allerlei normen, het Bouwbesluit wordt bijgewerkt, de Omgevingswet gaat veranderen. Een goed moment om eens even stil te staan bij de huidige status quo: wat ligt er ten grondslag aan de huidige wet- en regelgeving, de normen, de (praktijk)richtlijnen? Wat voor onderzoeken zijn er uitgevoerd om te komen tot de huidige regelgeving, meet- en berekeningsmethodieken?De masterclass van vandaag neemt je mee naar de onderzoeken en discussies uit het verleden, met als doel inzicht te verschaffen voor de toekomst.
Dit heeft plaatsgevonden op 27 november a.s. in het Teylers Museum te Haarlem, waar de geschiedenis tot uiting komt.

Het programma en de lezingen van de dag vindt u hier.

4 september 2019:

Geluid van de energietransitie: De energietransitie zou kunnen leiden tot een lawaaiigere wereld vol windturbines, warmtepompen en geluidreflecterende zonneweides, of wordt het met al die elektrische auto’s juist veel stiller. Deze en andere vragen komen aan de orde op deze NAG dag. Het programma en de gegeven presentaties kunt u hier vinden.

09-13 september 2019:
ICA 2019 in Aachen, Germany. The German Acoustical Society (Deutsche Gesellschaft für Akustik, DEGA) has organized the 23rd International Congress on Acoustics in Aachen. NAG en ABAV hebben in het kader van EUROREGIO2019,  geïntegreerd in het ICA congres, een aantal op Europa geënte sessies georganiseerd. De publicaties van het congres zijn hier te vinden.

15-17 september 2019:
Het NAG heeft het International Symposium on Room Acoustics (www.isra2019.eu) georganiseerd. De publicaties van dit congres zijn hier te vinden.

16 mei 2019:
Young acousticians event in Delft. The event is hosted at and by the faculty of aerospace engineering at the TU Delft.10 april 2019:
ALV en lezingenbijeenkomst (Spoorwegmuseum Utrecht). Voor het programma en aanmelden, klikt u hier.


11 april 2018:
ALV en lezingenbijeenkomst (Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum)

10 oktober 2018:
Lezingenbijeenkomst “Luchtvaart, vliegtuiggeluid in heel Nederland” (Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR), Marknesse). Presentaties vindt u hier.

23 november 2018:
International Webinar ‘Underwater acoutic tomography’. Free of charge. For more information, click here.

24 november 2018:
Tutorial van de AES ‘Praktisch meten aan luidsprekers’. Voor meer informatie, klik hier.

28 november 2018:
Master-Class ‘Grondslagen van de Akoestiek’ te Jaarbeurs Utrecht. Presentaties vindt u hier.11 januari 2017:

Lezingenbijeenkomst Onzekere akoestiek (Utrecht)

12 april 2017:
ALV en open lezingenbijeenkomst (Amsterdam)

8 juni 2017:
Jonge acoustici bijeenkomst (TivoliVredenburg, Utrecht)

21 juni 2017:
Lezingenbijeenkomst “Geluidmodellen buiten het Reken- en meetvoorschrift” (Jaarbeurs, Utrecht) Het programma en de presentaties vindt u hier.

27 september 2017:
Lezingenbijeenkomst “Onderwaterakoestiek “(TNO, Den Haag) het programma vindt u hiernaast: lezingendag 27 september 2017 en voor aanmelden klik dan hier22 juni 2016:
Lezingen en bezoek aan TataSteel3 maart 2016:
ALV en lezingen / bezoek Tivoli-Vredenburg


31 mei – 3 juni 2015:

EuroNoise 2015 – Tiende europese conferentie Dan Noise Control – MECC – Maastricht

21 januari 2015:

Excursie Doornroosje te Nijmegen

8 april 2015:
7 oktober 2015:


9 april 2014:

ALV & openbijeenkomst, Theylers museum te Haarlem

24 september 2014:
Akoestiek en scholen, Jaarbeurs Utrecht