NAG activiteiten 2022

Algemeen:
Een algemene instructie voor sprekers vind u hier / A general guideline for speakers can be found here:  NAG Instructie voor sprekers

 

Woensdag 25 mei 2022: GEANNULEERD!
De lezingendag Akoestiek in de openbare ruimte gaat helaas niet door. Dit in verband met een te klein aantal deelnemers. Meer informatie over een nieuwe datum volgt nog.

 

Woensdag 29 juni 2022:
Deze Young NAG bijeenkomst mikt vooral op jonge akoestici en heeft als doel elkaar (beter) te leren kennen. Organisatie: Elke, Maud (TU/e) en Casper

 

Woensdag 21 september 2022:
Op deze lezingendag over Akoestische innovaties staan nieuwe ontwikkelingen in de akoestische wereld centraal, zowel qua producten als methodes, meetapparatuur en modelleringstechnieken. Organisatie: Margriet, Elke en Anne

 

Woensdag 2 november 2022:
In november maken we tijd voor een volgende Masterclass: Lawaaiberheersing. Wil je een bijdrage leveren, meldt je bij de organisatie: Dick en Casper.

 

Andere akoestische activiteiten 2022/2023

9 – 11  mei 2022:
Euroregio / BNAM
bnam2022.org

 

16 – 19  mei 2022:
EAA Forum Laboris
euracoustics.org

 

21 – 24  augustus 2022:
Internoise2022  Glasgow
Abstract deadline: 4 februari
internoise2022.org

 

12 – 14  september 2022:
ISMA2022  Leuven
Abstract deadline: 15 januari
isma-isaac.be

 

24 – 28  oktober 2022:
ICA 2022 Gyeongju Korea
Abstract deadline: 15 maart
ica2022korea.org

 

7 – 11 november 2022:
Autumn School Series on Acoustics
ASSA 2022 Eindhoven
assaeindhoven.org

 

8 – 9 november 2022:
Congres GTL
Call for papers open tot 10 mei
www.gtlcongres-beurs.nl

 

11 – 15 september 2023:
Forum Acousticum
Call for abstracts open tot 1 september 2022
www.fa2023.org

 

Activiteiten uit het verleden

Algemene lezingendag en ALV

Thema: elkaar (weer) ontmoeten en inspiratie opdoen

Om dit laatste kracht bij te zetten, hebben we een bijzondere spreker uitgenodigd: Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie. Op het door het NAG georganiseerde ISRA2019 heeft hij een keynote gehouden over de muzikaliteit van dieren. Dit was één van de absolute hoogtepunten van het congres. In de lezing van vandaag stappen we over naar de muzikaliteit van mensen. Een verfrissend en stimulerend onderwerp, wetenschappelijk sterk onderbouwd, waarvan wij als akoestici ongetwijfeld bijzonder kunnen genieten, maar het zal ons ook aan het denken zetten en inspiratie geven voor onze onderzoeken en adviezen in ons werkveld.

Daarnaast waren er 4 NAG leden die een lezing hebben gehouden, hun long abstracts vind je hier.

 

1 december 2021

Masterclass Geluid Meten & Jong Akoestici. Het wordt bijna gewoonte: een Masterclass zo tegen het einde van dit jaar. Ging het vorig jaar over modelleren, dit jaar gaan we meten. Want meten is weten, toch? De eerste presentaties vind je hier.

 

3 november 2021

Het onderwerp geluidmonitoring heeft in de afgelopen jaren zowel vanuit het perspectief van de benodigde techniek om te kunnen meten, als vanuit het perspectief van de verwerking en interpretatie van de meetgegevens met enige regelmaat op de agenda van de NAG lezingendagen gestaan. Met het tot wasdom komen van akoestische monitoringtechnologie verschuift de discussie steeds meer naar de logische vervolgvraag: hoe komen we van monitoringdata naar informatie naar een handelingsperspectief voor de gebruiker van het monitoringsysteem? En welke uitdagingen roept het sturen van beslissingen op basis van informatie uit monitoringdata op voor de akoestische gemeenschap?

 

20 mei 2021:
Eerste deel van een tweeluik over Akoestiek in openbare ruimten. Dit eerste deel heeft als thema Akoestiek op de Werkplek. Dit middagwebinar gaat in op werkzaamheden als uitgangspunt voor akoestische eisen aan de (werk)omgeving. Organisatie: Erik en Ellen namens het NAG samen met NVBV.

 

12 mei 2021: ALV
Organisatie: Het bestuur

De ALV heeft ook dit jaar digitaal plaatsgevonden. Erik heeft aangegeven graag vervroegd te willen stoppen als secretaris van onze vereniging. Hans van Leeuwen is voorgedragen als nieuwe secretaris, de ALV is unaniem akkoord gegaan. Margriet is verkozen voor een tweede (en daarmee laatste) termijn als voorzitter.

Michiel en Martijn, beide voorzitter van een akoestische normcommissie, hebben tijdens de ALV een korte presentatie gehouden over hun normcommissie en hun voorzitterschap. Daarna is er een zinvolle discussie gevoerd over de financiële ondersteuning die het NAG hen sinds een paar jaar biedt. Wordt vervolgd op de volgende ALV.

 

3 februari 2021:
Lezingendag Akoestische aspecten van Bruggen

Bruggen nemen een bijzondere rol in als het gaat om het berekenen van geluidimmisieniveaus. Het afstraalgedrag vraagt om complexe rekenmodellen, tegelijkertijd laat de wetgeving ruimte voor interpretatie (het fenomeen brugtoeslag) en is de hinder van omwonenden doorgaans hoog door onder meer de voegen. Het ziet er naar uit dat veel bruggen de komende periode vervangen zullen en het ontwerp van een brug heeft een flinke invloed op het afgestraalde geluidniveau. Meer dan voldoende redenen om het onderwerp brug eens van verschillende kanten te beluisteren.

Organisatie: Dick en Casper

Het programma vindt u hier

 

26 November 2020:
Lezingendag Masterclass modelleren. Het programma en abstracts van de lezingen vindt u hier

29 oktober 2020:
Lezingendag (online) Bouwakoestiek, licht bouwen. Meer info vindt u hier.

7 oktober 2020:
ALV (via Webinar)

 

27 november 2019:
Masterclass geschiedenis van de akoestiek: het verhaal achter de totstandkoming van onze akoestische wetten, regels, normen en richtlijnen. Zonder verleden geen toekomst.
Momenteel staat akoestiek breed in de belangstelling en roert er van alles: Nieuwe WHO-richtlijnen, 2020 wordt het International Year of Sound, er wordt hard gewerkt aan allerlei normen, het Bouwbesluit wordt bijgewerkt, de Omgevingswet gaat veranderen. Een goed moment om eens even stil te staan bij de huidige status quo: wat ligt er ten grondslag aan de huidige wet- en regelgeving, de normen, de (praktijk)richtlijnen? Wat voor onderzoeken zijn er uitgevoerd om te komen tot de huidige regelgeving, meet- en berekeningsmethodieken?De masterclass van vandaag neemt je mee naar de onderzoeken en discussies uit het verleden, met als doel inzicht te verschaffen voor de toekomst.
Dit heeft plaatsgevonden op 27 november a.s. in het Teylers Museum te Haarlem, waar de geschiedenis tot uiting komt.

Het programma en de lezingen van de dag vindt u hier.

4 september 2019:

Geluid van de energietransitie: De energietransitie zou kunnen leiden tot een lawaaiigere wereld vol windturbines, warmtepompen en geluidreflecterende zonneweides, of wordt het met al die elektrische auto’s juist veel stiller. Deze en andere vragen komen aan de orde op deze NAG dag. Het programma en de gegeven presentaties kunt u hier vinden.

09-13 september 2019:
ICA 2019 in Aachen, Germany. The German Acoustical Society (Deutsche Gesellschaft für Akustik, DEGA) has organized the 23rd International Congress on Acoustics in Aachen. NAG en ABAV hebben in het kader van EUROREGIO2019,  geïntegreerd in het ICA congres, een aantal op Europa geënte sessies georganiseerd. De publicaties van het congres zijn hier te vinden.

15-17 september 2019:
Het NAG heeft het International Symposium on Room Acoustics (www.isra2019.eu) georganiseerd. De publicaties van dit congres zijn hier te vinden.

16 mei 2019:
Young acousticians event in Delft. The event is hosted at and by the faculty of aerospace engineering at the TU Delft.10 april 2019:
ALV en lezingenbijeenkomst (Spoorwegmuseum Utrecht). Voor het programma en aanmelden, klikt u hier.


11 april 2018:
ALV en lezingenbijeenkomst (Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum)

10 oktober 2018:
Lezingenbijeenkomst “Luchtvaart, vliegtuiggeluid in heel Nederland” (Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR), Marknesse). Presentaties vindt u hier.

23 november 2018:
International Webinar ‘Underwater acoutic tomography’. Free of charge. For more information, click here.

24 november 2018:
Tutorial van de AES ‘Praktisch meten aan luidsprekers’. Voor meer informatie, klik hier.

28 november 2018:
Master-Class ‘Grondslagen van de Akoestiek’ te Jaarbeurs Utrecht. Presentaties vindt u hier.11 januari 2017:

Lezingenbijeenkomst Onzekere akoestiek (Utrecht)

12 april 2017:
ALV en open lezingenbijeenkomst (Amsterdam)

8 juni 2017:
Jonge acoustici bijeenkomst (TivoliVredenburg, Utrecht)

21 juni 2017:
Lezingenbijeenkomst “Geluidmodellen buiten het Reken- en meetvoorschrift” (Jaarbeurs, Utrecht) Het programma en de presentaties vindt u hier.

27 september 2017:
Lezingenbijeenkomst “Onderwaterakoestiek “(TNO, Den Haag) het programma vindt u hiernaast: lezingendag 27 september 2017 en voor aanmelden klik dan hier22 juni 2016:
Lezingen en bezoek aan TataSteel

3 maart 2016:
ALV en lezingen / bezoek Tivoli-Vredenburg31 mei – 3 juni 2015:

EuroNoise 2015 – Tiende europese conferentie Dan Noise Control – MECC – Maastricht

21 januari 2015:

Excursie Doornroosje te Nijmegen

8 april 2015:
7 oktober 2015:


9 april 2014:

ALV & openbijeenkomst, Theylers museum te Haarlem

24 september 2014:
Akoestiek en scholen, Jaarbeurs Utrecht