In memoriam: Armin Kohlrausch

Het doet ons verdriet te melden dat in de afgelopen periode een NAG-lid plotseling en veel te vroeg overleden is:

Armin Kohlrausch, * 12 december 1953 † 25 maart 2022

Hij was een vooraanstaand, veelzijdig en uitgesproken wetenschapper op het gebied van psychoakoestiek en multisensorische waarneming.
Zijn onderzoek naar ruimtelijke geluidsbeleving was een belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij en zijn studenten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip waarom we bepaalde geluiden met beide oren zoveel beter horen dan met één, en wat precies de grenzen zijn van die verbeterde waarneming. Hij was een pionier op het gebied van modellering van auditieve en multisensorische waarneming bij mensen en ontwikkelde in samenwerking met zijn studenten modellen die fungeren als ‘kunstmatige waarnemers’. Armin was een zeer toegewijde supervisor en mentor voor zijn studenten met een scherp analytisch inzicht. Maar boven alles was Armin een bijzonder mens, wat in zijn voorkomen al duidelijk tot uitdrukking kwam: indrukwekkend, warm en vriendelijk, oprecht geïnteresseerd in de wereld en de mensen om hen heen. Hij wordt gemist.

Op de rouwkaart stond de mooie en passende zinsnede: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd (Pred.3:1).

Call for Papers GTL 2022

De eerstvolgende editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit vindt plaats op 8 en 9 november in de Expo Hoevelaken. Het congres met informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met meer dan 400 deelnemers, ca. 60 lezingen, discussiefora en workshops en 30 stands van toonaangevende organisaties. Het programma van het congres wordt grotendeels samengesteld door de programmacommissie, bestaande uit personen van diverse organisaties, waaronder de NAG, ProRail, het Ministerie van I&W, het RIVM, InfoMil, de VVM, de NSG, de TU Eindhoven en de Nederlandse Trillingsvereniging.

De programmacommissie nodigt u uit voorstellen voor een interessante, boeiende en/of prikkelende lezing over een actueel thema in te dienen. Dat kan tot en met begin mei via de website van het congres. Hierop vindt u ook de onderwerpen waar de focus op komt te liggen, maar ook van overige interessante thema’s en bronnen zijn lezingen welkom. Meer info: GTL 2022

Gouden Decibel

De NSG heeft samen met het NAG en de VVM het initiatief genomen in dit najaar de “GOUDEN DECIBEL AWARDS” weer uit te reiken. Eerder vielen allerlei projecten in de prijzen met goede resultaten bij het terugdringen van ongewenst geluid en hinder. Opnieuw willen wij deze initiatieven en innovaties onder de aandacht brengen zodat de goede voorbeelden kunnen worden gedeeld. Burgers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs, productontwikkelaars en ieder die op een of andere manier bijdraagt aan het terugdringen van geluid roepen wij op mee te doen. Er zijn diverse categorieën. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Forum Acousticum 2020

Van 7 – 11 december vond het Forum Acousticum plaats, geheel digitaal deze keer. Voor meer informatie over het programma en de publicaties zie: https://fa2020.universite-lyon.fr/

Terugblik Masterclass modelleren 26 november 2020

Met genoegen kijken we terug op de Masterclass Modelleren. Door het onverwacht grote aantal aanmeldingen (97) hebben we de aanmeldingsprocedure zelfs moeten sluiten, een unicum voor het NAG.

De hele dag door was de Zoom-bijeenkomst flink gevuld met interessante lezingen, goede vragen en prettige discussies. Het geheel digitale evenement is daarmee buitengewoon geslaagd.

Meer informatie over het programma en abstracts (met referenties) van de lezingen vindt u hier