Over NAG

Over het NAG
De vereniging Het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) heeft als doel:

  • Een centrumfunctie te zijn voor de akoestische wetenschap en kennis in Nederland.
  • Het creëren van een netwerk voor onze leden waarbinnen zij elkaar kunnen ontmoeten, van ontwikkelingen kennis kunnen nemen en mogelijkheid krijgen om gezamenlijk ontwikkelingen in gang te zetten.
  • Het beschikbaar krijgen en houden van onderwijs in de akoestiek op academisch niveau in Nederland.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van akoestische kennis voor leden en het verder vergroten van de kennis bij de leden door internationale uitwisseling .
  • Het informeren en enthousiasmeren van het algemene publiek voor de akoestische wetenschap

Het NAG is opgericht op 16 augustus 1962 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in bij het ontwikkelen en delen van akoestische kennis, De invoering van de Wet geluidhinder in 1979 betekende een grote stimulans omdat voor de uitvoering van de wet veel kennis over geluidbronnen en geluidoverdracht nodig was. Bij de invoering kwamen ruime financiële middelen beschikbaar om deze kennis te verruimen. Een tweede belangrijke stimulans was de aanwezigheid van internationaal befaamde akoestici. Wij zijn trots hen tot onze ereleden te kunnen rekenen. Zij inspireerden een generatie van jongeren tot verdere ontwikkelingen in de akoestiek.

Door de internationale oriëntatie zijn Nederlandse instituten, universiteiten en bedrijven goed vertegenwoordigd in de  onderzoeksprogramma’s van de EU. Het is het NAG er alles aan gelegen om dit zo te houden en verder uit te breiden, om zo de akoestische wetenschap in Nederland vitaal te houden, de akoestische inzichten bij zijn leden maar ook bij derden te verdiepen en om nieuwe generaties te inspireren aan dit boeiende werkveld te gaan bijdragen.

Hier vindt u meer informatie over het NAG:
Bestuur, ereleden en dergelijke
Statuten en huishoudelijk reglement

Lid worden:  klik hier