Programma lezingendag Akoestiek in de openbare ruimte

Datum: Woensdag 12 oktober 2022 / Locatie: Vondel CS, Amsterdam

Onder het thema Akoestiek in de openbare ruimte organiseert de NAG samen met de NVBV deze tweede bijeenkomst. Een jaar geleden was deel 1 van het tweeluik via het NVBV gepresenteerd met betrekking op de openbare binnenruimte. In de komende lezing, deel 2 van het tweeluik, ligt de nadruk op akoestiek in de buitenruimte. Soundscape en de beleving van het geluid zijn onder andere de thema’s die aan bod komen tijdens de lezingendag. We sluiten de dag af met een gezamenlijke excursie, oftewel een ‘soundwalk’ door Amsterdam, waarbij luisteren de rode draad is. Organisatie: Ellen Moerman en Erik Roelofsen.

Het concept programma voor de lezingendag is als volgt:

10:00u Inloop met koffie

10:30u Jan de Laat – Geluidsbeleving vanuit audiologisch perspectief

11:15u Victoria Korshunova-Fucci – Audio-visual (a)synchrony perception & VR

‘Don’t you wonder sometimes about sound and vision?’ (David Bowie, 1977)

During this lecture you will be shortly introduced into the world of audio-visual (AV) perception and virtual reality. Specifically, we will deep dive in the phenomena of (a)synchrony perception in several variations such as McGurk effect, ventriloquism, and distance compensation mechanisms. In addition, we will explore how AV (a)synchrony perception research is connected to the VR technology.

12:00u Lunch

13:00u Marcel Cobussen – Akoestische ecologie in stedelijke openbare ruimtes

Naast de opvatting dat een stad bestaat uit een aantal min of meer permanente en stabiele elementen als gebouwen, wegen en parken, kan een stad ook gezien worden als een complex netwerk van sociale, culturele, politieke, economische en vele andere actoren die onderling met elkaar verbonden zijn. In het verlengde hiervan kan akoestische ecologie opgevat worden als het onderzoek naar geluid in relatie tot een stedelijke samenleving. In deze presentatie wil Marcel twee stellingen naar voren brengen: (a) geluid is geen vooraf bepaald gegeven; (b) luisteren is niet voorbehouden aan levende wezens. De vraag is wat de mogelijke consequenties van deze stellingen zijn voor het denken over akoestiek in stedelijke ruimtes.

13:45u Merel Ursem – Soundscapes & de sociologische wereld van geluid

Geluid wordt vanuit allerlei invalshoeken en disciplines bestudeerd, met de akoestiek als koploper. Maar de sociale wereld van geluid blijft vaak onderbelicht, ondanks de immense invloed van geluid op ons dagelijks leven. Hoewel er met de opkomst van de soundscapes benadering nu wel een verschuiving plaatsvindt, valt er nog veel te ontdekken over de sociale context en beleving van geluid. In deze lezing vertelt Merel over de sociologische blik op geluidsbeleving en hoe onze geluidservaringen altijd in relatie staan tot de wereld om ons heen en wat we daaraan hebben om geluidsbeleving te verbeteren.

14:30u Michiel Huijsman – Geluid in de openbare ruimte

15:15u Korte pauze en verzamelen voor de excursie

15:30u Start soundwalk

16:30u Borrel

De lezingendag is gratis voor NAG en NVBV leden. NAG leden kunnen zich hier inschrijven en NVBV via hun website.

Als u geen lid bent van het NAG of NVBV, bent u eveneens welkom op deze lezingenbijeenkomst. De kosten voor deelname bedragen dan €20,00.