Donateurs

Met ingang van 2013 kent het Nederlands Akoestisch Genootschap de volgende categorieën donateurs die het NAG en zijn activiteiten financieel ondersteunen:

Gouden donateurschap
Alara-Lukagro, Groot-Ammers
Merford, Gorinchem

Zilveren donateurschap
M + P Raadgevende ingenieurs, Aalsmeer en Vught
Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV, Assen
Peutz BV, Mook
Saint-Gobain Ecophon, Etten-Leur

Bronzen donateurschap
Acoustics & NoiseReduction b.v., Heerhugowaard
AcouTronics B.V., Oosterhout
ATIS International, Papendrecht
BIS Industrial Services, Schoten (België)
dBvision, Utrecht
DCMR, Milieudienst Rijnmond, Schiedam
Royal Haskoning DHV, Amersfoort
ENMO|Brüel & Kjær Nederland, Vosselaar
Océ Technologies BV, Venlo
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Zaandam
PCB-Europe/Larson Davis, Hückelhoven (Duitsland)
Provincie Noord-Holland, afd. SHV, Haarlem
Provincie Utrecht, afd. Milieu, Utrecht
Sonogamma, Leuven (België)

Voor meer informatie over het NAG en het worden van een Donateur kunt u contact opnemen met onze secretaris (secr@nag-acoustics.nl).